Ydmyghed

af Helge Pahus. (Mediacellen, 2690 Karlslunde. 1996)

Anmeldt af Per Bohlbro, præst i Grønnevang.

Meget er skrevet om kristen kærlighed til Gud og om næstekærlighed.

Hvorfor rystes kirker og kristne ledere, ja os alle, af skandaler, trods de bedste intentioner?

Helge Pahus var i 36 år præst i Karlslunde Strand syd for København.

Han har været med i den karismatiske fornyelse siden 70´erne. Samtidig har Helge haft et udsyn og lydhørhed for andre kirkelige traditioner – gennem personlige kontakter og gennem læsning af bøger om bl.a. om kristen spiritualitet.

Han har i sin egen perode som præst oplevet rystelser, som han ærligt beskriver i bogen.

Hvordan kunne det ske?

Samtaler med en erfaren, gammel ven om disse "fald", ledte Helge på sporet af at holdningen til os selv og Gud er vigtigere end meget af de, vi gør og siger.

Ydmyghed som grundholdning er vigtigere end kærlighed. Ydmyghed eller viljen til ydmyghed er "Christendommens væsentligste Fordring" citerer han 1800-tals præsten, magister Zeuthen for.

Bogen er blevet meget fin da den former sig som Helges dialog med kirkens åndelige vejledere siden oldkirken om hjertets ydmyghed overfor hovmod. Han præsenterer blandt andre Cassian, pave Leo d. Store, Berhard af Clairvaux, Teressa af Avila, Luther – Bonhoeffer og C.S. Lewis.

Som særlige perler vil jeg også pege på forfattere fra den calvinske og frikirkelige tradition som - som jeg ellers ikke så tit støder på. Udover Calvin, Willaim Law, Andrew Murray, Peter Wilkes har vigtige ting at sige om ydmyghed

Bogen bliver ikke distancerende, "videnskabelig". Man mærker, at det er et hjerteanliggende for HP at fortælle om hvor vigtigt den ydmyge holdning er for et sundt og levende kristent liv.

Bogens indledes med en tre-deling.

  • Dogmatikken
  • moralen og
  • vore attituder


HP skriver så ud fra sin erfaring at der er mennesker, der tilsyneladende gør og siger det rigtige og fører andre vildt. Derfor er Vore holdninger – vort Gudsbillede og selvbilled - lige så vigtige som dogmatikken og moralen.

Hverken sande trossætninger eller en streng moral er garant for en sund kristen tro hvis ydmyghed mangler.

Ydmyghed er svært at påvise

Som med kærlighed bliver vi nogle gange først opmærksom, når den mangler.

Ydmygheden er – skriver HP – som et landskab. Landskabet aftegnes i et par dybe og tankevækkende kapitler ved hjælp af kirkens mænd – og en kvinde – fra fortid og nutid.

Hvad siger de så?

Der er mange bud – også for ikke kirkelige forfattere. Et sandt billede af hvem man selv er - som det modne menneske – der ikke overvurderer sig selv.

Dette er en del af ydmygheden… men ikke nok. Ydmyghed indebærer også handling. ”DEN, der ydmyger sig selv skal ophøjes”, står der flere steder i Bibelen.

Ydmyghed er også at tillade Gud at bryde os. Der indgår som et element at være ærlig – om sine fejl.

Med syndsbekendelse

Bogen slutter med betragtningen
”Ydmyghed er selve Guds natur.. Den vil også være vor natur, når vi kommer i himlen. Der er ikke plads til hovmod i evigheden."