Oplyst af kærlighed

af William Johnston.

Anmeldt af Per Bohlbro, præst i Grønnevang.

God vejledning

En enkel bog med god vejledning for moderne mennesker i kunsten at bede og blive stille for Gud så vi kan åbne os for Guds Helligånd, der uophørligt beder i os.

Den er skrevet af en erfaren forfatter, der er mangeårig lærer ved et kristent universitet i Tokyo. Han skriver bogen til en ung mand, hans elev.

Bogene indeholder både gode overvejelser, anskuelige, klare billeder og enkle øvelser.

To afsnit om kroppens bøn

De indeholder meget godt, hvis man ikke tænker sin krop med i bønnen.

Et afsnit handler om, hvordan man traditionelt, i den kristne historie har talt om bønnen, som en stige eller vej. Det er oplysende at få nogle begreber til at prøve at gøre det klart - for en selv - hvad forholdet er mellem vilje, forstand og den enkle bøn med få ord.

Han skriver også om den ordløse bøn, hvor man tømmer sig selv - for at blive fyldt af Guds egen ubetingede kærlighed.

Forfatteren overtager ikke kun hvad der tidligere er sagt, men sætter bøns-formerne ind i en nutidig forståelse.

Hvad mente de gamle forfattere egentlig?

Bogen er i sin inspiration og opbygning bygget på gamle værker fra den kristne tradition som Uvidenhedens Sky og Teresa af Avila, en anerkendt spanier fra 1500-tallet.

Men den tager afsæt i vor verdens problemer og viden om psykologi og sammenhæng mellem krop og bevidsthed. Den er skrevet som konkret vejledning til en unge mand i hans kald og arbejde på et kristent center for bøn.

Afrunding

Bogen er skrevet med engagement og ydmyghed..

Engagement forstået som at forfatteren mener at bønnen er den eneste vej til at give fred - også mellem mennesker og ydmyghed forstået som at han samtidig er opmærksom på, at hans råd kun er små pejlemærker på vejen enhver må gå vejledt af Helligånden.

Det afgørende er kærligheden. Ja, bønnen er en kærlighedshandling, ikke ren passivitet og målet for den enkle, ordløse bøn er at være i kærlighed; de metoder, han nævner i bogen som nyttige, måske, er kun metoder og må ikke låse os fast.

"Det er vigtigt, at du finder din form for bøn og hjælper andre til at finde deres. Men tro aldrig, at du har fundet din definitive og endelige måde at bede på... livet er fuld af overraskelser. Og intet liv har flere overraskelser end bønnens liv".