Regnskab 2004

Udgift
Indbetalinger
4300,00
Forudbetalinger (fra regnskab 2003) note 1
2500,00
Husleje
2600,00
1634,70
2565,30
Gebyrer, bank
317,00
Hjemmeside, note 2
75,00
Overskud
2173,30
Beholdning 1/1-2004
6664,13
Modregner forudbetaling
2500,00
Beholdning 31/12-2004
6337,43

Noter til regnskabet

  1. Nogen deltagere havde betalt helt eller delvist inden nytår. Beløbet var derfor opført på 2003-regnskabet med note om, at det vedrørte 2004.
  2. Dette er kun betaling for domænenavnet. Der er skiftet webhotel, og opkrævningen fra det nye er først kommet efter nytår. Derfor bliver udgiften væsentlig større i 2005.