Vores retræter

Denne side indeholder en præsentation af, hvad vi forstår ved en retræte. Det aktuelle program findes her.

Dagsprogrammet

Programmet varierer fra gang til gang, men her er et typisk forløb.

Hvorfor retræte?

Hvorfor tage væk fra det hele i nogle dage? For at komme igen!
En retræte er ikke virkelighedsflugt, men at trække sig tilbage. Få mulighed for at samle tankerne, leve en enkel tilværelse med gudstjeneste og meditation som det centrale.
Hermed stiller vi os i forlængelse af en meget gammel kirkelig tradition, der i protestantisk sammenhæng først er ved at blive genopdaget, medens den er velkendt inden for de katolske og ortodokse kirker.
Jesu ord til disciplene "Kom I nu med til et øde sted, så I kan være ene og hvile jer lidt" (Markus 6,31; i Seidelinernes oversættelse: "Se nu og find et øde sted, hvor I kan være jer selv og komme jer lidt"!), er overskriften for hele denne tradition.

Hvordan forløber en retræte?

Weekenden forløber som en blanding af samvær (meditationsoplæg ved retrætelederen, måltider, gudstjenester) og tid til sig selv, hvor man kan gå en tur, hvile, læse på sit værelse, sidde i opholdsstuen, eller ....

Stilheden er et vigtigt element i retræten. Vi har en gensidig aftale om, at vi ikke taler sammen fra aftenbønnen fredag aften til søndag middag.

Mellem de faste punkter på dagsprogrammet er der mulighed for personlig samtale med retrætelederen.