Ikonmaleren

Ikonen her er malet af sr. Abraham (dr. Kirsten Stoffregen Pedersen) i Jurusalem. Malestilen er som i etiopiske ikoner.

For nogle år siden skrev sr. Abraham denne artikel til DØC/Ks daværende blad Stilhedens Arbejde.

Emmausikonen

De fleste Emmaus-billeder fremstiller Jesus og de to disciple inde i huset i landsbyen, bænkede ved aftensmåltidet, som de lige skal til at begynde på (Lukas 24:30-31).

På denne ikon er de tre nået frem til landsbyen. De står ved huset, hvor disciplene vil spise aftensmad og Jesus lader som om Han vil gå videre. Men "de nødte Ham meget og sagde: "Bliv hos os; thi det er mod aften, og dagen hælder".

Disciplene har endnu ikke forstået, hvem deres gæst er. Men det er også ligegyldigt: Man lader ikke en træt rejsende gå videre, når man har nogen mulighed for at vaske hans hænder og fødder, give ham en stol at sidde på og noget at spise og drikke.

Og den fremmede siger ikke nej tak. Denne specielle gæst har ganske vist i virkeligheden ikke brug for noget som helst - Han er jo den, som har skabt og opretholder hele verden.

Han har derimod uendeligt meget at tilbyde. I virkeligheden er det Ham og ikke Hans to skabninger og disciple, som er værten. Men det ved de to endnu ikke.

Det er det ene ironiske element i billedet.

Det andet er den nedgående sol og bemærkningen om, at det er mod aften og dagen hælder.

I virkeligheden er opstandelsens sol lige ved at gå op for de to disciple. De tror, at de er på vej til aftenens og nattens hvile og spekulerer sikkert så småt på, hvor de nu bedst kan indrette et leje for deres gæst, så han kan sove godt og vågne op frisk og udhvilet den næste morgen.

Men Jesus har sovet og er opstanden fra de hensovne. Og der er ikke mange minutter til at opstandelsens guddommelige kraft skal rykke de to disciple op fra deres bord og sende dem hovedkulds tilbage til Jerusalem uden tanke på aftensmad og hvile. De har kun tanke for at fortælle de andre om, hvad der er ske dem. Men endnu førend de får gjort det, møder de samme budskab hos Apostlene og dem, som er med dem: "Herren er virkelig opstanden og set af Simon" (Lukas 24:34).

Ikonen er malet på Oliebjerget i Jerusalem i november/december 1988 for Sankt Mikaels Kyrka i Västertälje, Sverige. Klædedragten er den etiopiske togalignende shamma, vandrestavene den etiopiske mäqwamia og teksten på klassisk etiopisk, ge'ez: Se'elä Emahus - Emmaus-billede.

Jerusalem, den 24. august 1999. Kirsten Stoffregen Pedersen