Tilmelding og betaling

Tilmelding kan kun ske ved at indbetale hele beløbet til

Foreningen Stilhedens Arbejde
Giro 812 3020


og sende en e-mail eller ringe. Vi vil gerne have mulighed for at kontakte dig om praktiske ting, og nogen gange er girokortene (kopi) svære at tyde.

Mærk indbetalingen med dato for den retræte indbetalingen gælder, navn på deltageren og gerne din e-mail adresse.

Det er en almindelig giro-konto, - ved betaling via netbank bruges samme skema som ved girokort. Vælg kontoart (eller -type) "01" og skriv gironummeret som kontonr.

Kodelinien skal ende med at se sådan ud:
+01<        +8123020<

Herefter indtastes navn og retrætedato i "Besked til modtager".

Man kan også lave en overførsel i netbank (det er så et andet skema). Angiv

Reg. 9570 konto 8123020

og skriv deltagers navn og retrætedato i "besked til modtager".

Hvis du i stedet sender en check, skal den udstedes til "Foreningen Stilhedens Arbejde" og sendes til kassereren.


Kasserer
Merete Lohmann
Kingosvej 71,st.th.
2630 Taastrup
Tlf. 4399 5462
e-mail kasserer [at] stilhedensarbejde.dk

Afbestilling

Ved afbud gælder disse regler for tilbagebetaling:

  • mere end 1½ måned før retræten tilbagebetales det fulde beløb.
  • mindre end 1½ måned, men mere end en uge før tilbagebetales beløbet minus 500 kr. til dækning af huslejeudgiften.
  • ved afbud mindre end en uge før får man ikke noget tilbage.